Zasaď svůj strom Menu

D řevo ze zodpovědně obhospodařovaných lesů není jen tak ledajaké. Pochází z lesů, kde pamatují na jejich obnovu. To znamená, že za každý pokácený strom vysadí nové. Pomozte nám je chránit tím, že budete kupovat výrobky označené logem FSC®. A tak až jednou budete vnoučatům vyprávět pohádku, nebudou se muset ptát: „A co je to les?".

Hledejte na výrobcích označení FSC®

Jen tak budete mít záruku, že pomáháte chránit lesy. Tímto Logem FSC® se tak pyšní výrobky, jejichž obaly jsou vyrobeny ze dřeva pocházejícího ze zodpovědně obhospodařovaných lesů a jiných odpovědných zdrojů. O to se stará Forest Stewardship Council® (FSC®), což je mezinárodní nevládní nezisková organizace, která pomáhá chránit mizející, ohrožené a devastované lesy a ty zodpovědně obhospodařované nezávisle certifikuje. Každá certifikovaná firma pak může používat na svých výrobcích logo FSC® a získá vlastní certifikační/licenční číslo.

Co je šetrně obhospodařovaný les?

Odpovědné lesní hospodářství podporuje společensky odpovědné, k životnímu prostředí šetrné a hospodárné využívání lesů. V každém zeměpisném pásmu les vyžaduje jiné podmínky péče, aby jeho spravování vedlo k přirozenému vývoji a zdraví. Lesy jsou útočištěm mnoha živočichů a tímto způsobem jsou chráněny jejich přirozené podmínky k životu. Používáním dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů přistupujete k životnímu prostředí odpovědně a šetrně.

Co je odpovědný zdroj?

Surovina, která pochází z lesů s certifikátem FSC®, kde nedochází ke kontroverzním způsobům těžby jako je ilegální kácení dřevin.

Co je obnovitelný zdroj?

Surovina, která se v přírodě sama nebo za přispění člověka nikdy nevyčerpá. Tou je například dřevo, které roste a spotřebovává oxid uhličitý, čímž přispívá ke zpomalování nárůstu jeho obsahu v ovzduší. Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám.

Víte, co je udržitelnost?

Je to schopnost udržovat způsob života do nekonečna, tedy v daných mezích možností života na Zemi. Aby byla udržitelnost možná, je nutno se vyvarovat vyčerpání zdrojů. Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Pamatujte, že udržitelnost je velmi důležitá!

FSC® video vám řekne víc


Pomozte pohádkovému lesu i vy!

A to tím, že v něm zasadíte vlastní pohádkový strom.